۰۹ فروردین ۱۳۹۶
29 March 2017
  • زنان باید امیدشان را از مردان سیاست قطع کنند/ از موضوع زنان بهره‌بری سیاسی صورت میگیرد
  • من یک زنم، زنی از دیار نور
  • معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و امور بین الملل بدون مدیر مسول پاسخگو
  • تنها راه حل این است که معاونت امور زنان از نخبگان فکری به جای افراد سیاسی باشد.
  • فائزه هاشمی و گفته های ناصحیح او درباره ائتلاف اسلامی زنان
دایر شده توسط نگاه نرم