۲۶ دی ۱۳۹۶
16 January 2018
  • چرا جامعه زنان بدنبال تغییر وضعیت موجودند؟/ ماجرای روحانی و کارهایی که نکرد
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
  • ولی مراد: لزوم چینش فراجناحی معاونت زنان برای پیشگیری از تکرار اشتباهات/ زنان بدون راهبرد!
  • خانواده، بی سرپرست است
دایر شده توسط نگاه نرم